Rooster 2014 eerste tijdvak HAVO


Datum Tijd Vak Extra hulpmiddelen
(naast het basispakket)
maandag
12 mei
09.00 - 12.00 kunst  
  13.30 - 16.30 Management & Organisatie- grafisch rekenmachine
dinsdag
13 mei
     
  13.30 - 16.30 Nederlands - woordenboek
woensdag
14 mei
 

 

 
  13.30 - 16.30 wiskunde A, B - grafisch rekenmachine
- roosterpapier in cm2
donderdag
15 mei
09.00 - 11.30 Duits - woordenboek naar en vanuit taal
  13.30 - 16.30 economie*  
vrijdag
16 mei
09.00 - 12.00 aardrijkskunde - Grote Bosatlas 54e druk
  13.30 - 16.00 Engels - woordenboek naar en vanuit taal
maandag
19 mei
09.00 - 12.00 geschiedenis  
  13.30 - 16.00 Frans - woordenboek naar en vanuit taal
dinsdag
20 mei
09.00 - 12.00 filosofie  
  13.30 - 16.30 scheikunde - grafisch rekenmachine
- Binas 5e druk
woensdag
21 mei
09.00 - 11.30 tekenen, handarbeid en textiele werkvormen  
  13.30 - 16.30 biologie - Biodata 2e druk of Binas 5e druk
donderdag
22 mei
09.00 - 12.00 maatschappijwetenschappen  
  13.30 - 16.30 natuurkunde

- grafisch rekenmachine
- Binas 5e druk

vrijdag
23 mei
9.00 - 11.30 muziek  
maandag
26 mei
13.30 - 16.00 Fries
Russisch
- woordenboek naar en vanuit taal
dinsdag
27 mei
13.30 - 16.00 Spaans
Turks
Arabisch
- woordenboek naar en vanuit taal

*Bij het examen economie mag geen grafisch rekenmachine gebruikt worden.

Basispakket:
- schrijfmateriaal incl. millimeterpapier
- tekenpotlood
- blauw en rood tekenpotlood
- liniaal met millimeterverdeling
- passer
- geometrische driehoek
- vlakgum
- elektronisch rekenapparaat

Woordenboek: sinds 2007 is bij alle schriftelijke examens een woordenboek Nederlands toegestaan. In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de kandidaat). Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.

Het woordenboek kan een handig hulpmiddel zijn, maar kan ook leiden tot tijdnood als je te veel woorden opzoekt. Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek ook verwarrend zijn, omdat een woord meerdere betekenissen kan hebben.

Computer: bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De computer kan ook worden gebruikt als hulpmiddel voor kandidaten met een beperking.

Binas: Voor de Binas uitgave (5e druk) voor havo/vwo is een erratum uitgegeven. Zie voor errata de site www.noordhoffuitgevers.nl. Het is toegestaan deze fouten in de Binas te verbeteren.

Woordenboek vreemde taal: een woordenboek naar de vreemde taal is bij examens zonder schrijfvaardigheid (alle talenexamens) niet erg zinvol, maar ook niet verboden. Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.

Grafische rekenmachine: de meest recente toegestane grafische rekenmachines zijn:
- Casio FX-9750GII, CFX-9850Gplus, CFX-9850GBplus, fx-9860G/FX-9860GII of fx-9860G SD/FX-9860GII SD
- Hewlett Packard 38G of 39G+
- Sharp EL 9600, EL 9650 en EL 9900
- Texas Instruments 83, 83 plus, 84 of 84 plus silver edition
- Texas Instruments TI-Nspire, alleen de versie zonder CAS (de TI-Nspire CAS is niet toegestaan)
Oudere typen zijn ook toegestaan, maar de kans bestaat dat sommige examenopgaven daarmee niet of minder goed te maken zijn. De grafische rekenmachines genoemd in de Septembermededeling 2006 zijn in ieder geval nog voldoende.
Verder geldt het volgende.
a. Een grafische rekenmachine mag tijdens het examen niet op het lichtnet worden aangesloten of met andere apparatuur worden verbonden.
b. Het is niet toegestaan tijdens het examen gebruik te maken van de grafische rekenmachine van een andere kandidaat.
c. Het is niet toegestaan dat om tegelijkertijd de beschikking te hebben over twee rekenmachines.
c. Het is niet nodig dat het geheugen van een grafische rekenmachine wordt gewist voor de aanvang van een zitting van het centraal examen.

Wie moet eigenlijk de hulpmiddelen meenemen, de school of de kandidaat? Die keuze wordt door de school bepaald.

De leerling die twee vakken moet doen die op hetzelfde tijdstip staan ingeroosterd, dient eerst het ene vak te doen, wordt in quarantaine gehouden en doet daarna het andere vak. Als deze leerling ook 's middags een examenvak heeft, dient de school contact op te nemen met de inspectie.

Het 2e tijdvak begint op 4 juni 2014 in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg en op 16 juni 2014 in de andere vormen van onderwijs. Het rooster 2e tijdvak wordt in maart 2014 bekendgemaakt.

Het 3e tijdvak vindt plaats in augustus 2014.

Bovenstaand rooster is onder voorbehoud van (type)fouten en kan nog aan verandering onderhevig zijn. Geen enkele verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid kan worden aanvaard in verband met eventuele fouten op deze pagina. Voor roosters zie ook: www.examenblad.nl.