Rooster 2013 eerste tijdvak VMBO BB*
Datum Tijd Vak Extra hulpmiddelen
naast het basispakket
woensdag
15 mei
13.30 - 15.00 Fries - woordenboek naar en vanuit taal
donderdag
16 mei
13.30 - 15.00 Spaans
Turks
Arabisch
- woordenboek naar en vanuit taal
dinsdag
21 mei
09.00 - 10.30 Nederlands - woordenboek
  13.30 - 15.00 nask 1 - Binas vmbo basis, informatieboek nask 1 (2e editie)
woensdag
22 mei
09.00 - 10.30 economie  

13.30 - 15.00 geschiedenis
aardrijkskunde
 
donderdag
23 mei
09.00 - 10.30 Engels - woordenboek naar en vanuit taal
  13.30 - 15.00 biologie

 

vrijdag
24 mei
09.00 - 10.30 wiskunde - Naast of in plaats van de geometrische driehoek: een winderoos
- roosterpapier in cm2

13.30 - 15.00 Duits
Frans
maatschappijleer 2
- woordenboek naar en vanuit taal
- woordenboek naar en vanuit taal
l

Het cspe beroepsgericht start op maandag 1 april. Daarbij is een computer nodig.

Let op: De examens voor de algemene vakken kunnen worden afgenomen als digitaal examen. Veel scholen maken hier zelf een rooster voor. Doe je examen vmbo bb vraag dan bij je school het rooster van je examen.

Basispakket:
- Woordenboek Nederlands
- schrijfmateriaal incl. millimeterpapier
- tekenpotlood
- blauw en rood tekenpotlood
- liniaal met millimeterverdeling
- passer
- geometrische driehoek
- vlakgum
- elektronisch rekenapparaat

Woordenboek: sinds 2007 is bij alle schriftelijke examens een woordenboek Nederlands toegestaan. In plaats van het eendelig woordenboek Nederlands mag ook gebruik gemaakt worden van een woordenboek van Nederlands naar een vreemde taal (bijvoorbeeld naar de thuistaal van de kandidaat).
Een digitaal woordenboek is niet toegestaan.
Bij de praktische examens is geen woordenboek toegestaan.

Het woordenboek kan een handig hulpmiddel zijn, maar kan ook leiden tot tijdnood als je te veel woorden opzoekt. Bij vakspecifieke termen kan het woordenboek ook verwarrend zijn, omdat een woord meerdere betekenissen kan hebben.

Computer: bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De computer kan ook worden gebruikt als hulpmiddel voor kandidaten met een beperking.

Bij de volgende examens is de computer een noodzakelijk hulpmiddel:
Vmbo BB en KB: Frans
Vmbo GL/TL: muziek, dans en drama

Informatiemateriaal bij NaSk1 en 2: Binas vmbo basis, informatieboek voor NaSk1 en NaSk2 (editie 2). In de Binas uitgaven staan enkele fouten. Zie verder de Regeling toegestane hulpmiddelen 2011.

Rekenmachine: bij wiskunde KB en GL/TL, NaSk1 KB en GL/TL en NaSk2 GL/TL moet de rekenmachine naast de grondbewerkingen ook hebben: toetsen voor pi, x tot de ye macht, x kwadraat 1/x en sin/cos/tan in graden (en hun inversen). Bij de overige vakken en bij alle vakken BB zijn de grondbewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen voldoende.

Meer mogelijkheden mag, maar de rekenmachine mag niet één of meer van de volgende eigenschappen hebben: lichtnetaansluiting tijdens het examen, opladen tijdens het examen, schrijfrol, alarm of ander geluid, alfanumeriek (letters op scherm), grafieken weergeven, zend- of ontvanginstallatie.

Wie moet eigenlijk de hulpmiddelen meenemen, de school of de kandidaat? Die keuze wordt door de school bepaald.

De leerling die twee vakken moet doen die op hetzelfde tijdstip staan ingeroosterd, dient eerst het ene vak te doen, wordt in quarantaine gehouden en doet daarna het andere vak. Als deze leerling ook 's middags een examenvak heeft, dient de school contact op te nemen met de inspectie.

Het 2e tijdvak begint op 5 juni 2013 in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg en op 17 juni 2013 in de andere vormen van onderwijs. Het rooster 2e tijdvak wordt in maart 2013 bekendgemaakt.

Het 3e tijdvak vindt plaats in augustus 2013.

Bovenstaand rooster is onder voorbehoud van (type)fouten en kan nog aan verandering onderhevig zijn. Geen enkele verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid kan worden aanvaard in verband met eventuele fouten op deze pagina. Voor roosters zie ook: www.eindexamen.nl.